Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7k węzeł Kielce Zachód

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 6+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Jaworznia - w. Kielce Północ 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: w. Kielce Zachód 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego na końcu pasa włączania relacji Kielce - Warszawa. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Pojazd blokuje pas włączania na jezdni zbiorczo - rozprowadzającej. Dostępne dla ruchu są dwa pozostałe pasy jezdni. Ciąg główny bez utrudnień. Służby w drodze na miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-04-22 16. Godzina powstania zdarzenia: 00:09 17. Źródło uzyskania informacji: Użytkownik 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 22-04-2021 00:47:00 do 22-04-2021 02:09:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania