Niesłyszący

Ostrzeżenie: Przymrozki

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Komunikat jest ważny od 23-04-2021 23:00:00 do 27-04-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania