Niesłyszący

Spis się już rozpoczął

Szanowni mieszkańcy Gminy Wiślica

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań.

Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania samospisu internetowego
z wykorzystaniem aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl. Dlatego proszę, aby osoby młode pomogły w spisaniu się swoim rodzicom, dziadkom oraz innym członkom rodziny, jeżeli będą one miały trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu zapraszam do naszego Urzędu ul. Plac Solny 32 na stanowisko do samospisu .

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. i będą dzwonić z numeru:

22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99,
a po 4 maja również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl. Pod tym samym  numerem  możecie Państwo również dokonać spisu siebie i swojej rodziny.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w samospisie mogą wziąć udział w loterii Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań, w której nagrodą główną w każdym województwie jest miejski samochód osobowy.

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w spisie.

                                                                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica