Niesłyszący

Ostrzeżenie: Przymrozki

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski. Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -3°C.

Komunikat jest ważny od 27-04-2021 12:30:01 do 28-04-2021 07:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania