Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S 74 h m. Cedzyna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74h 3. Pikietaż: 4+800 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe, 1 pojazd dostawczy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch w kierunku Kielc odbywa się jednym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2021-04-27 16. Godzina powstania zdarzenia: 19:07 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 27-04-2021 19:30:00 do 27-04-2021 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania