Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze (Pilica)

W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni Pilicy przewiduje się wzrost poziomu wody, powyżej stanu ostrzegawczego w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej.

Komunikat jest ważny od 02-05-2021 08:47:00 do 03-05-2021 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania