Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 79

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 185+600 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Ożarów-Sandomierz 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Wysiadłów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie cysterny do transportu cementu z ciągnikiem rolniczym 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: ciągnik rolniczy i cysterna do transportu cementu 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wyznaczyła objazd przez m. Opatów 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-05-04 16. Godzina powstania zdarzenia: 06:30 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 04-05-2021 06:52:00 do 04-05-2021 09:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania