Niesłyszący

Sesja Nr XXXVI z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 kwiecień 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI/218/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2021-2033.

PDF218.pdf (5,10MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 kwiecień 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI/219/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

PDF219.pdf (509,50KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 kwiecień 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI/220/2021 w sprawie zaliczenia drogi w m. Brzezie położonej na działce nr ewid. 134/2 oraz drogi w m. Szczytniki położonej na działce nr ewid. 743/16 do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica.

PDF220.pdf (1,39MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 kwiecień 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI/221/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/207/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”.

PDF221.pdf (139,16KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 kwiecień 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI/222/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Wiślica do Buskiego Klastra Energii.

PDF222.pdf (141,30KB)