Niesłyszący

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Urząd Miasta i Gminy Wiślica informuje o możliwości składania wniosków o  dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu  gminy  Wiślica. Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Dotacja na to zadanie pozyskiwana jest z WFOŚiGW w Kielcach  przy udziale środków z NFOŚ i GW w Warszawie. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę w/w dofinansowania.

Wnioski można składać w terminie do  21 maja  2021r.

Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy  Wiślica, referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Bat. Chłopskich 62, pok. 8, 9.Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 41 3690918.