Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 9 m. Ostrowiec Św.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 71+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kunów - Opatów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Ostrowiec Świętokrzyski 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie się pojazdów w ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy i 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby w drodze na miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-05-20 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:45 17. Źródło uzyskania informacji: Inne 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 15:45

Komunikat jest ważny od 20-05-2021 16:00:00 do 20-05-2021 19:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania