Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7f m. Suchedniów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 6+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko Kam. - Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Najechanie samochodu osobowego na lawetę. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. osobowy + 1 sam. Laweta 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowane dwa pasy ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem awaryjnym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-05-23 16. Godzina powstania zdarzenia: 22:51 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 20:51

Komunikat jest ważny od 23-05-2021 23:05:00 do 24-05-2021 01:05:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania