Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienia na dk 77 Sandomierz-St. Wola

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 77 3. Pikietaż: 20+180 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz-Stalowa Wola 5. Kierunek: Stalowa Wola 6. Miejscowość zdarzenia: Sandomierz 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Kolizja 3 sam. Osobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 sam. Osobowe 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się prawym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-05-24 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:04 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 24-05-2021 08:15:00 do 24-05-2021 10:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania