Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 77

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 77 3. Pikietaż: 19+320 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Lipnik-Stalowa Wola 5. Kierunek: Lipnik 6. Miejscowość zdarzenia: Sandomierz 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Motyckl wpadł w bariery ochronne. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: Motocykl 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem prawym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2021-05-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:21 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 26-05-2021 11:41:00 do 26-05-2021 12:26:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania