Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7k, m. Szewce

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 19+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Zachód - w. Kielce Południe 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Szewce 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: potrącenie motocyklisty 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 osobowy, 1 motocykl 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się prawym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-05-27 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:55 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 27-05-2021 15:12:00 do 27-05-2021 17:13:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania