Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie dk S7k W.Barcza-Kielce Zach

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 6+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: W. Barcza- W. Kielce Zachód 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: W. Kielce Północ 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: samochód osobowy uderzył w bariery 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. Osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: częściowo zablokowany pas zjazdowy z S7 w kierunku DK 73 (Kielc) 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-05-28 16. Godzina powstania zdarzenia: 17:16 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Inne 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 28-05-2021 17:25:00 do 28-05-2021 19:25:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania