Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 58+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Piotrków Trybunalski 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Przełom 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: część naczepy samochodu wystaje na pas ruchu, pojazdy przejeżdżające obok omijają popsute auto 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-06-02 16. Godzina powstania zdarzenia: 03:00 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 02-06-2021 03:19:00 do 02-06-2021 06:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania