Niesłyszący

"Cyfrowy Senior" w gminie Wiślica

Projekt „Cyfrowy Senior” został skierowany dla sześciu beneficjentów z terenu miasta i gminy Wiślica w wieku powyżej 65 roku życia.

Zajęcia odbywały się od 14.05.2021 r. do 31.05.2021 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Władysława Łokietka, a ich organizatorem był Związek Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Kielecka”. Spotkania zostały poprowadzone przez doświadczonego trenera Pana Mariusza Pałys.

W trakcie 64 godzin warsztatowych seniorzy zdobyli wiedzę z zakresu: obsługi komputera przenośnego, systemu Windows 10, obsługi przeglądarki internetowej, wyszukiwania Google, tworzenia, kopiowania i usuwania plików oraz folderów.

Potwierdzeniem zdobytych umiejętności są certyfikaty, które wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Jarosław Jaworski.