Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na drodze S7r w m. Podchojny

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7r 3. Pikietaż: 21+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Mnichów - w. Jędrzejów Północ 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Podchojny 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 ciężarowy 10. Liczba rannych: 11. Liczba zabitych: 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się jednym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2021-06-02 16. Godzina powstania zdarzenia: 19:45 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 02-06-2021 20:06:00 do 02-06-2021 21:36:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania