Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr XXXVII z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/223/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2021-2033.

PDF223.pdf (4,98MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/224/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

PDF224.pdf (631,64KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/225/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2020 rok.

PDF225.pdf (185,87KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/226/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

PDF226.pdf (674,92KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/227/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

PDF227.pdf (1,22MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/228/2021 w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miasto i Gminę Wiślica.

PDF228.pdf (180,02KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 maj 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/229/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

PDF229.pdf (182,30KB)