Niesłyszący

Nowy samochód dla OSP Wiślica

 

W dniu 12 czerwca 2021 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy odbyła się uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN LE 18.280. Oficjalne przekazanie nastąpiło z udziałem Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach  st. bryg. Krzysztofa Cioska, Komendanta Powiatowego  PSP w Busku-Zdroju bryg. Artura Brachowicza, Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Jarosława Jaworskiego , Przewodniczącego Rady Miasta Jacka Gocyka, Prezesa Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego w Wiślicy dh Jacka Balickiego, kapelana OSP ks. Prałata Wiesława Stępnia. W uroczystym apelu udział wzięli również przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Wiślica, orkiestra dęta OSP Wiślica pod batutą kapelmistrza Radosława Czajki. Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku przez Zastępcę Naczelnika OSP Wiślica dh Włodzimierza Wieczorka na ręce Świętokrzyskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP . Następnie  orkiestra zagrała hymn państwowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica przywitał zebranych gości oraz wyraził podziękowania dla osób i instytucji, które przyczyniły się do pozyskania samochodu, a zwłaszcza podkreślił starania Honorowego Obywatela Wiślicy Pana Posła Krzysztofa Lipca. Po wystąpieniach zebranych gości dokonano uroczystego aktu przekazania samochodu i wręczenia dowodu rejestracyjnego na ręce Prezesa OSP Wiślica dh Józefa Siwego oraz Naczelnika OSP Wiślica dh Marcina Madeja. Następnie ks. kapelan poświęcił przekazany jednostce samochód.  

 Po części oficjalnej zaproszono gości do izby pamięci OSP Wiślica, gdzie dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.