Niesłyszący

AKTUALNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU - OGŁOSZENIA

http://wislica.pl/download/attachment/18957/zawiadomienie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-uproszczonych-planow-urzadzenia-lasu.pdf


PDFInwentaryzacja Stanu Lasu w kraju.pdf (65,74KB)

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji  do Centralnej Ewidencji Emisyjności  Budynków

PDFinformacja dotycząca składania deklaracji.pdf (828,66KB)
 

PDFprzyklad-wypelnionej-deklaracji-b-28.06.pdf (1,74MB)
PDFprzyklad-wypelnionej-deklaracji-a-28.06.pdf (1,92MB)
PDFdeklaracja-b-03.11.2021.pdf (560,70KB)
PDFdeklaracja-a-03.11.2021.pdf (428,27KB)

DOCXinformacja dot. powietrza.docx (15,43KB)

PDFUchwała-nr-XXII.291.20-w-sprawie-określenia-Programu-ochrony-powietrza-dla-województwa-świętokrzyskiego-wraz-z-planem-działań-krótkoterminowych.pdf (4,76MB)

PDFCzyste powietrze- zdrowy wybór.pdf (1,09MB)

PDFdot. Listy Odmian Zalecanych na rok 2022.pdf (90,71KB)

PDFdofinansowanie do usuwania azbestu.pdf (306,74KB)

PDFinformacja dot. płatnych kontroli weterynaryjnych.pdf (1,04MB)

PDFzawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu.pdf (316,50KB)

PDFNASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH1.pdf (273,99KB)

PDFMaskalis_Informacja o spotkaniu.pdf (1,65MB)Dofinansowanie do usuwania azbestu 2024

PDFAktualizacja programu ochrony powietrza dla woj. świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych.pdf (11,04MB)

PDFLista zalecanych odmian LZO do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2024.pdf (181,20KB)