Niesłyszący

AKTUALNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU - OGŁOSZENIA


 


PDFInwentaryzacja Stanu Lasu w kraju.pdf

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji  do Centralnej Ewidencji Emisyjności  Budynków

PDFinformacja dotycząca składania deklaracji.pdf
 

PDFdeklaracja-a.pdf

PDFdeklaracja-b.pdf

PDFprzyklad-wypelnionej-deklaracji-b-28.06.pdf
PDFprzyklad-wypelnionej-deklaracji-a-28.06.pdf