Niesłyszący

Sesja Nr XXXVIII z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/230/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDF230.pdf (181,62KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/231/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2020 rok.

PDF231.pdf (172,43KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.
Uchwała Nr XXXVIII/232/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

PDF232.pdf (125,73KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/233/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2021-2033.

PDF233.pdf (5,08MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/234/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2021 r.

PDF234.pdf (941,70KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/235/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.

PDF235.pdf (183,75KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/236/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/222/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Wiślica do Buskiego Klastra Energii.

PDF236.pdf (181,83KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/237/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia żłobka/klubu malucha na terenie Gminy Wiślica.

PDF237.pdf (183,56KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/238/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiślicy.

PDF238.pdf (206,86KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/239/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gorysławicach.

PDF239.pdf (194,92KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/240/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Wiślica darowizny nieruchomości położonej w Wiślicy.

PDF240.pdf (194,17KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/241/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Górkach.

PDF241.pdf (182,62KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/242/2021 w sprawie zaliczenia ul.Batalionów Chłopskich, ul. Złotej, ul.Jasnej, ul.Rynek oraz ul. Targowej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica.

PDF242.pdf (657,26KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 24 czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/243/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

PDF243.pdf (662,52KB)