Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach, także do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Komunikat jest ważny od 03-07-2021 07:51:00 do 04-07-2021 03:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania