Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7f m. Łączna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 10+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Zalezianka - w. Suchedniów 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Łączna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Uderzenie w bariery energochłonne. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem (szybkim). 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-07-03 16. Godzina powstania zdarzenia: 10:37 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 03-07-2021 11:00:00 do 03-07-2021 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania