Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu na rzekach przewiduje się wzrosty stanu wody, miejscami do strefy wody wysokiej. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i podtopienia.

Komunikat jest ważny od 04-07-2021 10:54:00 do 04-07-2021 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania