Niesłyszący

Informacje zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

PDFInformacje.pdf (188,75KB)