Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7e m. Barcza

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7e 3. Pikietaż: 3+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Barcza - w. Kielce Północ 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Barcza 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się pasem szybkim 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2021-07-21 16. Godzina powstania zdarzenia: 19:40 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 20:00

Komunikat jest ważny od 21-07-2021 20:10:00 do 21-07-2021 21:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania