Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Oferta pracy z ZGOK Sp.z o.o.

Oferta pracy

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie zatrudni 3 pracowników na stanowisko:

 

SORTOWACZ

Zadania:

 • praca przy taśmie polegająca na sortowaniu odpadów.

 

Wymagania:

 •  
 • sumienność i staranność,
 • mile widziane uprawnienie do obsługi wózka widłowego UDT/ładowarki.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na okres próbny z możliwym przedłużeniem na dłuższy okres czasu,
 • praca na pełny etat w systemie zmianowym,
 • możliwość zdobycia nowych uprawnień.

 

Osoby zainteresowane  prosimy  o  złożenie  podania  wraz  z  CV  do  dnia:  15.08.2021  r.  w siedzibie Spółki: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy w pokoju nr 20 lub wysłanie na adres email:

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

 

„Zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku (w przypadku zamieszczenia zdjęcia) dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

 

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o dodanie klauzuli: "Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

……………………………………………

(Data i odpis)

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 15-864-22-51,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub przyszłych rekrutacji - na podstawie Art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji (3 miesiące), Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji -12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 

 

 Spółka zastrzega sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

 Dokumenty przesłane bez oświadczenia o wyrażeniu zgody nie będą rozpatrywane.