Niesłyszący

Informacja w sprawie składania wniosków o szacowanie strat.

I N F O R M A C J A

W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT POWSTAŁYCH W WYNIKU POWODZI

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku powodzi (data wystąpienia 05.08.- 08.08.2021 r.)należy składać tutejszym urzędzie w terminie do dnia 16.08.br

1. Przedmiotowe wnioski wraz z załącznikami należy składać w w/w terminie
w UMiG Wiślica, ul. Plac Solny 32 lub ul. Okopowa 8, pokój nr 5 w godz. 7.00 – 15.00

2. W przypadku braku wniosku o płatność do ARiMR będzie możliwość jego wydrukowania w miejscu obsługi  (przyjmowania) dokumentów o oszacowanie szkód.

3. Druki wniosków o oszacowanie szkód można pobrać ze strony internetowej UMiG Wiślica, u sołtysa wsi, radnego, w UMiG Wiślica ul. Okopowa pokój nr 5 ( tel. 41 3690909) lub przy ul. Plac Solny 32 ( tel. 41 3690928)

 

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 84/2021 z dnia 22 czerwca br. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat załącznikami do wniosku są:

1. Kserokopia wniosku o płatności bezpośrednie składanego do ARIMR za rok 2021 w celu informacji o powierzchni gospodarstwa

2. Kopia zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich

3. Oświadczenie – Zgoda na przetwarzanie danych

4. Oświadczenie o suszy

                                                                       Jarosław Jaworski

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

 

 DOCWniosek__o_oszacowanie_strat_2020 !!!!!!!_.doc (110,00KB)

DOCXOswiadczenie_w_sprawie_szacowania_suszy-1.docx (12,31KB)

DOCXZalacznik_do_wniosku_o_oszacowanie__szkod_powstalych_w_wyniku_niekorzystnego_zjawiska_atmosferycznego_w_gospodarstwie-informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx (18,47KB)