Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 24-08-2021 08:45:00 do 24-08-2021 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania