Niesłyszący

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

logo-okkkk.png

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że  związku z realizacją projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica” pozostało jeszcze 8 wolnych „przyzagrodówek”. Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, pokój nr.5, tel. 41 3690909.

Warunkiem udziału w projekcie będzie podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej  oraz wpłacenie kwoty w wysokości  500 zł,  która  zaliczona będzie  na poczet udziału w całkowitym koszcie realizacji zadania.