Niesłyszący

Sesja Nr XXXIX z dnia 23 lipca 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 23 lipiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/244/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF244.pdf (5,00MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 23 lipiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/245/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

PDF245.pdf (663,41KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 23 lipiec 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/246/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wiślica na rok szkolny 2021/2022

PDF246.pdf (193,68KB)