Niesłyszący

Sesja Nr XL z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 16 sierpień 2021 r.

Uchwała Nr XL/247/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDF247.pdf (507,56KB)