Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9, Kunów-Opatów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 69+180 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kunów-Opatów 5. Kierunek: Rzeszów 6. Miejscowość zdarzenia: Ostrowiec Świętokrzyski 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: policja kieruje ruchem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-08-30 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:00 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 30-08-2021 12:16:00 do 30-08-2021 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania