Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 74h w m. Cedzyna rondo

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: DK74h 3. Pikietaż: 6+513 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Opatów 5. Kierunek: Opatów 6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna (rondo) 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: pożar samochodu osobowego, na ten moment zablokowany pas w k. Opatowa, trwa gaszenie pojazdu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. Osobowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-08-30 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:31 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA

Komunikat jest ważny od 30-08-2021 16:42:00 do 30-08-2021 18:31:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania