Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany jest szybki wzrost poziomu wody. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Wisłoki po ujście Sanu.

Komunikat jest ważny od 31-08-2021 09:44:00 do 02-09-2021 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania