Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany alarmowe

W związku ze spływem wód opadowych obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych również w kolejnych profilach wodowskazowych.

Komunikat jest ważny od 31-08-2021 21:53:00 do 01-09-2021 15:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania