Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74 m. Bidziny

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 159+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - Kraśnik 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Bidziny 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu tuż przed przejazdem kolejowym. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby kierują ruchem wahadłowo. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-09-01 16. Godzina powstania zdarzenia: 10:46 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia

Komunikat jest ważny od 01-09-2021 11:00:00 do 01-09-2021 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania