Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w profilach Karsy oraz Szczucin.

Komunikat jest ważny od 30-08-2021 17:07:00 do 03-09-2021 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania