Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku ze spływem wód opadowych obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Brody Iłżeckie. Stany ostrzegawcze mogą być przekroczone w kolejnych profilach wodowskazowych.

Komunikat jest ważny od 01-09-2021 19:17:00 do 02-09-2021 18:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania