Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle, na odcinku od ujścia Wisłoki po ujście Sanu, obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 31-08-2021 09:44:00 do 04-09-2021 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania