Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku ze spływem wód opadowych obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 02-09-2021 06:39:00 do 03-09-2021 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania