Niesłyszący

Sesja Nr XLI z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2021 r.

Uchwała Nr XLI/248/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF248.pdf (4,88MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2021 r.

Uchwała Nr XLI/249/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

PDF249.pdf (636,08KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2021 r.

Uchwała Nr XLI/250/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiślica i przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu.

PDF250.pdf (364,10KB)