Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany alarmowe

Trwa spływ wód opadowych powyżej stanów ostrzegawczych. Na Nidzie w Pińczowie możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 02-09-2021 14:27:00 do 04-09-2021 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania