Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Zawichost.

Komunikat jest ważny od 31-08-2021 16:46:00 do 04-09-2021 18:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania