Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7f msc. Suchedniów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 6+250 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: W. Suchedniów-W. Zalezianka 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: kolizja samochodu osobowego z ciężarowym 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód osobowy i 1 sam. Ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: zablokowany pas zjazdowy na Węzeł Suchedniów, prawy i lewy pas ruchu ciągu głównego przejezdny 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-09-03 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:48 17. Źródło uzyskania informacji: Inne 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 03-09-2021 15:11:00 do 03-09-2021 17:11:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania