Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 79, msc Łubnice

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 246+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Połaniec-Słupia 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Łubnice 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie 2 samochodów osobowych 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 3 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: droga zablokowana, objazd przez miejscowości: Borki-Wilkowa-Podlesie-Borzymów-Beszowa 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-09-03 16. Godzina powstania zdarzenia: 17:00 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 03-09-2021 17:21:00 do 03-09-2021 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania