Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 79 w m. Złota

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 196+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz - Kraków 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Złota 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe 10. Liczba rannych: 2 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wprowadziła objazd z Sandomierza drogą krajową nr 77 do Lipnika, dalej drogą krajową nr 9 do Łoniowa. Analogicznie w przeciwnym kierunku. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-09-13 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:55 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja

Komunikat jest ważny od 13-09-2021 19:11:00 do 13-09-2021 20:55:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania