Niesłyszący

Sesja Nr XLII z dnia 17 września 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 17 września 2021 r.

Uchwała Nr XLII/251/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Skorocic.

PDF251.pdf (237,19KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 17 września 2021 r.

Uchwała Nr XLII/252/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

PDF252.pdf (370,48KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 17 września 2021 r.

Uchwała Nr XLII/253/2021 w sprawie przebiegu ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego na terenie miasta Wiślica.

PDF253.pdf (1,16MB)